Opname uit het Cantateconcert van het Parnassus Ensemble  gehouden op zaterdag 10 mei  2008.
Uit Cantate 165:  “O heilges Geist- und Wasserbad”, deel 7 Recitativo
Bariton: Jaap Roos